Velkommen til broderloge nr. 7 Union I.O.O.F.

I den moderne verden er der i disse år blandt andet fokus på kommunikation, omstillinger, hurtighed, en opløsning af værdier og strukturer. En loge er naturligvis ikke blind for dette, da logens medlemmer er og må være en del af samtiden. Samtidigt repræsenterer vi som loge en mulighed for eftertanke, ro og en forankring i de værdier og grundlæggende antagelser, vi er bærer af. Måske kan man sige, at en loge kan danne modvægt til et hastigt og ofte stressende hverdagsliv samt at tilbyde et nært og udviklende fællesskab. 

Nedenstående fire udtalelser er fra brødre i Nr. 7 Union:

”Nogle gange kommer jeg i logen og er træt og sur ovenpå en hård dag på arbejde. Men når jeg går hjem er jeg nærmest altid glad og afslappet efter samværet med brødrene.”

 ”At have mulighed for på den ene side at arbejde med velgørende indsatser for medmennesker, der har det svært i deres liv og samtidigt have mulighed for i fællesskabet at udvikle sig som menneske, er nok det væsentligste for mig i logearbejdet.”

 ”Det har overrasket mig, at når vi siger, at vi ved indtræden i Odd Fellow Ordenen får nye familiemedlemmer foræret. Joh, det blev godt nok sagt ved begyndelsen af mit medlemskab, men nu kan jeg mærke, at det faktisk også passer. Det fællesskab er nok det væsentligste for mig. Samtidigt er det spændende at kunne rejse ud i Verden og dér møde brødre, hvor jeg bliver mødt med den samme selvfølge og imødekommenhed.”

 ”Min kone er glad for, at jeg er i loge – måske fordi hun så får en ugentlig fridag for mig? Men hun er også blevet overrasket over, at brødrene faktisk stiller op for hende og har gjort det i situationer, hvor det var svært for os.”

Disse fire udtalelser er ikke nødvendigvis sådan, som alle Unionbrødre tænker. Skal vi sige noget mere generelt om os som loge, er det, at vi er en broget flok mennesker med forskellige interesser, uddannelser, talenter og personligheder. Dette kan naturligvis i nogle sammenhæng skabe spændinger og konflikter. Hos os er det fælles: At arbejde med støtte til svage, syge, børn og ensomme samtidig med muligheden for gennem samværet med hinanden at udvikle os som mennesker, der skaber fællesskab eller om du vil: Union. Vort latinske valgsprog: ”Concordia vis nostra” betyder Enighed giver styrke eller Sammenhold gør stærk. Den enighed, vi her taler om, handler om at have et fælles mål, nogle fælles optagetheder og beskriver, at vi som mennesker er ligeværdige uanset hvilken funktion, vi måtte udfylde i logearbejdet og uden hensyn til fx uddannelse, samfundsstilling, religion eller etnicitet. Samtidigt betyder det også, at vi bestemt ikke skal være ens, men øver os i at være den bedste udgave af os selv. På den måde kan fællesskabet ses som i nær pagt med friheden for den enkelte.

Måske har du tænkt, at det da vist er noget underligt noget med det, som loger ikke fortæller? Altså en ikke ualmindelig opfattelse af, at det at være medlem af en loge og dermed også en orden er noget lidt mystisk og ejendommeligt. Når ikke alt er offentligt tilgængeligt, handler det om at skabe et frirum og en kontekst, hvor det, som måske kan kaldes hverdagens store og små skærmydsler, kan lukkes ude, og der i stedet bliver skabt rum for eftertanke og samvær om en fælles sag. Samtidigt bidrager de ikke alment tilgængelige aspekter netop til en rammesætning, der gør det muligt for os at lære og udvikle os som mennesker.

En almindelig logeaften består af et såkaldt forretningsmøde med en fast dagsorden. Her kan forekomme foredrag, kloge indspark og forskellige debatter, som optager en broder. Når det forretningsmæssige er gennemført er der et måltid, hvor alle de, der kan deltager med henblik på at styrke fællesskabet og venskaberne gennem samtaler og dialog. I denne del er der ofte underholdende indslag, foredrag eller andre aktiviteter.

Hvis du efter denne korte introduktion er blevet nysgerrig i forhold til Broderloge Nr. 7, Union kan du klikke dig ind på nogle af menupunkterne i venstre side. Her er du også velkommen til at tage kontakt til os. 

Kontakt os
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Invalid Input